kirik kalp sendromu

belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı, kol ağrısı ve terleme.bugüne kadar bildirilen hastaların yüzde 90’ının kadın ve çoğunun da menopoz sonrası olduğu belirtiliyor. olayı başlatan stres kaynağı mutlaka üzüntü olmak zorunda değil, bazen evde bir hırsızla karşılaşılması veya şaka maksatlı korkutmalar da bu tabloya yol açabilmekte. bazen astım krizleri veya ani kan şekeri düşmeleri gibi fiziksel stresler de neden olabiliyor.

gilbert sendromu

kalıtsal bir rahatsızlık olan gilbert sendromu doğuştan mevcuttur. karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen, bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğudur.

burnout sendromu

tükenmişlik sendromu, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak zorlayan bir etkene uzun süre maruz kalması sonrası ortaya çıkan tükenme halidir. tükenmişlik sendromu, özellikle iş stresinin yoğun olduğu ve iş yükünün sürekli yüksek olduğu yerlerde çalışanlarda olmak üzere günümüzde oldukça yaygın görülen bir sendromdur.

jocasta kompleksi

annenin oğluna hastalık derecesinde ve tüm ruhsal doyuma erişildiği aşırı bağlılığı.

guillain barre sendromu

çevresel sinir sisteminin edinilmiş bir bağışıklık kökenli yangısal bozukluğudur.merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) etkilenmez. bu hastalık için kullanılan diğer isimler şöyledir: akut enflamatuvar demiyelinize edici polinöropati, akut idiyopatik poliradikülonörit, fransız polyosu, landry'nin yükselici felci.

marfan sendromu

bir bağ doku hastalığıdır.bu yüzden, iskelet, akciğerler, gözler, kalp ve kan damarları gibi birçok yapıyı etkiler. hastalık, anormal uzunluktaki kol ve bacaklarla karakterizedir.
sistemik birliktelikleri şunlardır:
-uzun boy,
-oynak eklemler,
-skolyoz-kifoskolyoz,
-göğüs deformiteleri,
-aort dilatasyonu-aort anevrizması,
-mitral valv prolapsusu.
-göz bulguları şunlardır
-ektopia lentis (%50-80),
-erken katarakt gelişimi,
-hipoplastik iris stroması (kötü dilatasyon),
-düz kornea, derin ön kamara, glokom,
-aksiyal myopi.

pnin

vladimir nabokov kitabı.

nukut

arapça. paralar.

savat

arapça.gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış.

hiltar

davar ve sığırların boyunlarına takılan ip veya kayış.

hiltan

top durumundaki çiçekleri kuruduktan sonra sapları kürdan olarak kullanılan yabanî bir bitki.

nervur

fransızca. giyside bir veya iki milimlik pli

lef

arapça. içine sokma, iliştirme.

lece

taşlı tarla.

derc

arapça.alma, toplama.

derakap

farsça.hemen arkasından, hemencecik, derhal.

kerde

sebze fideliği

civankasi

bir tür nakış ve işleme.

musa uzunlar

tanıdığım kadarıyla, ailesini bildiğim kadarıyla gerçek adı cumali şener olmayan oyuncu.

beni ne kadar seviyorsun sorusuna alternatif cevaplar

senden başka her şeyi unutacak kadar...